Al mijn werk heeft te maken  met de natuurlijke gang van zaken…
Samenzijn en alleen 
Bloei en vergankelijkheid 
Stilte en beweging 
Binnen en buiten 
Onderdak zoeken in religie en oude verhalen 
Behoefte aan bescherming 
Drijvende krachten ervaren…
Angst… Geldingsdrang… Kennis… Jaloezie… Behoeften… alles wat je in beweging zet.
Je bent een vat vol tegenstrijdigheden
Rust vinden in je ademhaling brengt je bij de bron.

Categorieën:

Gedachten 

                       Verhalen

       Portretten

                       Stillevens 

      Landschappen 

                       Religie 

Grafiek Assemblage 

Natuur