Al mijn werk heeft te maken met de natuurlijke gang van zaken

We worden geademd, we worden gedacht, we krijgen ideeën.
We zijn een soort cocon waar alles zich in transformeert.
We zijn “werk in uitvoering”.